Zapytanie dotyczące roszczeń spółki Wodociągi i Kanalizacje Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi działalnością spółki Wodociągi i
Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. zwracam się do Pana z zapytaniem w powyższym temacie:


• Jakie kwoty z tytułu roszczeń spółka Wodociągi i Kanalizacje zapłaciła od 2017 roku w związku
z inwestycją „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji
Krzeszowice – dorzecze Rudawy”? oraz jakie ewentualne kwoty z tytułu roszczeń pozostały do
zapłaty?
Z góry dziękuje za odpowiedź na pytanie.