Zapytanie Działki Ogrodowe

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby Mieszkańców gminy Krzeszowice, a w szczególności działkowców, zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi terenów działkowych leżących bezpośrednio przy Alei Solidarności.

Do działkowców docierają niepotwierdzone informacje o możliwości likwidacji ww. ogródków działkowych, dlatego zwrócili się do mnie jako Radnego Rady Miejskiej o wystosowania do Pana pytań w ich imieniu, aby poznać oficjalne Pana stanowisko w tej kwestii. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy te tereny o których mowa powyżej są własnością Gminy Krzeszowice?
  • Czy w dłuższej perspektywie czasowej Gmina ma zamiar dokonać zmiany sposobu zagospodarowania terenów, na których aktualnie znajdują się ogródki działkowe przy Alei Solidarności?
  • Czy w dłuższej perspektywie czasowej istnieje ewentualność likwidacji ww. ogródków działkowych?

 

Z góry dziękujęza odpowiedź na powyższe pytania.