Zapytanie Ekointerwencja

Szanowny Panie Burmistrzu,

W ostatnim czasie zgłosili się do mnie Mieszkańcy ul. Chłopickiego w Krzeszowicach, którzy prosili o przeprowadzenie interwencji w sprawie zanieczyszczenia środowiska.

Według mieszkańców na posesji znajdującej się przy działce nr 848/1 przy ul. Nowa Wieś 3B w Krzeszowicach są odprowadzane ścieki z posesji do pobliskich rowów melioracyjnych. W opinii Mieszkańców dana posesja nie jest przyłączona do kanalizacji i nie posiada „szamba”. Potencjalne zanieczyszczanie środowiska jest niedopuszczalne, dlatego chciałbym zweryfikować informacje posiadające przez Urząd Miejski. Mieszkańcy zgłosili także problem jako ekointerwencja, dlatego postanowiłem zadać Panu następujące pytania:

  • Czy udało się przeprowadzić ekointerwencje? Kontrolę? Co udało się ustalić?
  • Czy został sporządzony protokół z interwencji/kontroli? Jeśli tak, proszę o dołączenie do odpowiedzi. Jeśli, nie to dlaczego?
  • Czy faktycznie powyższa posesja nie posiada „szamba” i nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej?