Zapytanie Rodzinne Ogródki Działkowe

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi likwidacji  Rodzinnych Ogródków Działkowych „KOLEJARZ” na terenie miasta Krzeszowice (działka nr. 958).

Na jednej z sesji Rada Miejska przyjęła projekt uchwały intencyjnej sugerujący Władzy Wykonawczej zorientowanie się jak wyglądają proces likwidacji ROD „Kolejarz”, a także próba przeniesienia ich w inne miejsce na terenie naszej gminy. Dodatkowo nawiązując do pisma o sygnaturze WOG.BRM.0004.192.2020 z dnia 8 czerwca bieżącego roku i całej korespondencji pomiędzy Urzędem Miejskim w Krzeszowicach, a Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi pojawiają się pewne wątpliwości i zapytania na które proszę o odpowiedź:

  • Ile będzie kosztowało przeniesienie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Kolejarz” zgodnie z przepisami Polskiego Związku Działkowców? Proszę o podanie w miarę możliwości dokładnej analizy finansowej z podziałem na zadania związane z likwidacja (między innymi odszkodowaniami), ale także i stworzeniem nowego miejsca (zagospodarowaniem terenu) pod ROD.
  • Na jakim etapie jest aktualnie proces przeniesienia ROD przez Gminę Krzeszowice? I kiedy jako Rada Miejska możemy spodziewać się rozpoczęcia realizacji inwestycji tam zaplanowanych?
  • Gdzie dokładnie planowane jest przeniesienie ROD? I czy warunki zarówno wielkości działek przeznaczonych pod Rodzinne Ogródki Działkowe, jak i rodzaj gleby w nowym miejscu będą zbliżone do obecnego terenu ?

 

Z góry dziękujęza odpowiedź na powyższe pytania.