Zapytanie Zdalne Nauczanie podczas COVID-19

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mając na uwadze rozwój mieszkańców gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z pytaniami dotyczącymi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który umożliwi szkołom w naszej gminie możliwość zdalnej nauki. W ramach tego programu samorządy mogły wnioskować o pieniądze na laptopy, tablety – a jeśli jest taka potrzeba –  także na mobilny dostęp do Internetu.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy Gmina Krzeszowice złożyła wniosek do tego programu?
  • Jeśli tak, to na jaką kwotę i jakie zapotrzebowanie wykazała we wniosku Gmina Krzeszowice?
  • Czy były przeprowadzona analiza potrzeb w szkołach?
  • Ile dzieci w gminie potrzebuje laptopa, lub dostępu do Internetu?
  • Ile nauczycieli w gminie potrzebuje laptopa, lub dostępu do Internetu?

Z góry dziękuje za odpowiedź na powyższe pytania.