Wniosek w sprawie usunięcia dzikich wysypiska z terenu Gminy Krzeszowice

Szanowny Panie Burmistrzu,
Mając na uwadze rozwój Gminy Krzeszowice zwracam się do Pana z wnioskiem dotyczącym usunięcia dzikich wysypisk z terenu naszej Gminy.

Wiem, że urząd Gminy stara się sukcesywnie reagować na regularnie pojawiające się skupiska odpadów, jednakże wielu mieszkańców zgłasza, że pomimo działań gminy wciąż są one podstawowym problemem, który nie zostaje rozwiązany.
W związku z powyższym zwracam się do Pana po raz kolejny o zakup fotopułapek, które mogą skutkować całkowitym rozwiązaniem powyższego problemu. Dodatkowo wnioskuje do podjęcia niezwłocznych działań w celu usunięcia dzikiego wysypiska przy drodze Szwedzkiej około kilometr od cmentarza w Nowej Górze. Droga Szwedzka jest jedną ze szczególnie znaczących turystycznie dróg dla Gminy z niesamowitymi widokami w związku z tym zasadne jest niezwłoczne podjęcie działań związanych z rozwiązaniem problemu dzikiego wysypiska w tym miejscu.
Jako załącznik do wniosku dokładam zdjęcia dzikiego wysypiska na który powołuje się we wniosku.